ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี สนามบาส
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/5/2565 - 21/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
 
อังคาร
 
 
-
 
         
พุธ    999    GED201
(3) 1,
L1
     
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
         
 
ศุกร์
 
 
-
 
         
เสาร์    999  BED204
(3) 1,
L1
 BBA204
(3) 1,
L1
  GED111
(3) 1,
L1
 BED206
(2) 1,
L1
    MGC201
(3) 1,
L1
  GED441
(3) 1,
L1
  BED206
(2) 2,
L10
      GED121
(3) 1,
L1
 BED209
(3) 1,
L1
อาทิตย์    999  BED117
(3) 1,
L1
 ACS404
(3) 1,
L1
  ACS402
(3) 1,
L1
  
    BED405
(2) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207