ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี สนามบาส
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  15/5/2565 - 21/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    999  BED109
(1) 1,
L1
   
 
อังคาร
 
 
-
 
           
พุธ    999         BEH213
(2) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    999  BED202
(3) 1,
L10
 BED204
(3) 1,
L10
    BEH215
(2) 1,
L1
  
ศุกร์    999  BED223
(2) 1,
L10
 BED228
(2) 1,
L10
    BEH216
(2) 1,
L1
  
    GEN402
(3) 1,
L1
       
อาทิตย์    999        ENG202
(2) 1,
L1
 ENG217
(2) 1,
L1
 
        ENG204
(2) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207