ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี สำนักงานอธิการ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  22/5/2565 - 28/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
 
-
 
       
 
อังคาร
 
 
-
 
       
 
พุธ
 
 
-
 
       
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
       
 
ศุกร์
 
 
-
 
       
อาทิตย์    ประชุมBBA102
(3) 1,
EXAM
 GEN201
(3) 1,
EXAM
 BED104
(3) 1,
EXAM
BBA104
(3) 1,
EXAM
 LWC218
(3) 1,
EXAM
 PSB404
(3) 1,
EXAM
BED103
(3) 1,
EXAM
 SIM308
(3) 1,
EXAM
 LWS315
(3) 1,
EXAM
BED103
(3) 2,
EXAM
 PSB201
(3) 1,
EXAM
 GEN403
(3) 2,
EXAM
GEN302
(3) 1,
EXAM
 MGS314
(3) 1,
EXAM
 GEN102
(3) 1,
EXAM
LWC214
(3) 1,
EXAM
 LWC221
(3) 1,
EXAM
 GEN202
(3) 1,
EXAM
LWC223
(3) 1,
EXAM
 GEN201
(3) 2,
EXAM
 GEN303
(3) 1,
EXAM
MGC206
(3) 1,
EXAM
   GEN403
(3) 1,
EXAM
LWC230
(3) 1,
EXAM
   GEN401
(3) 1,
EXAM
SIM307
(3) 1,
EXAM
   GEN102
(3) 2,
EXAM
PSB411
(3) 1,
EXAM
   BED104
(3) 2,
EXAM
GEN101
(3) 1,
EXAM
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207