ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารฟอง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/5/2565 - 21/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
 
อังคาร
 
 
-
 
         
พุธ    F 206  SIM101
(3) 1,
L1
 SIM316
(3) 1,
L1
     
    กรุงศรี ฯ      PSB302
(3) 1,
L1
   
    กสิกรไทย      PSB402
(3) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    กรุงศรี ฯ      PSB403
(3) 1,
L1
   
    ไทยพาณิชย์      SIM210
(3) 1,
L1
 SIM104
(3) 1,
L1
ศุกร์    F 204      SIM320
(3) 1,
L1
 SIM318
(3) 1,
L1
    F 209        BEM401
(2) 1,
L1
    กรุงไทย      PSB303
(3) 1,
L1
   
    กรุงศรี ฯ      SIM213
(3) 1,
L1
  
    กสิกรไทย    SIM305
(3) 1,
L1
     
    ไทยพาณิชย์  SIM218
(3) 1,
L1
 SIM216
(3) 1,
L1
     
เสาร์    F 102    ACF408
(3) 1,
L1
     
    F 110  SIM401
(6) 1,
L1
       
    F 201  BEM210
(3) 1,
L1
 BED205
(2) 1,
L1
    MGS302
(3) 1,
L1
    BED205
(2) 2,
L10
     
    F 203  BED108
(2) 1,
L1
 MGC204
(3) 1,
L1
  SIM209
(3) 1,
L1
  
  BED108
(2) 2,
L10
    MGC211
(3) 1,
L1
  
    F 204  SIM214
(3) 1,
L1
 ENG403
(3) 1,
L1
  MGC206
(3) 1,
L1
 BED206
(3) 1,
L1
  BBA101
(3) 1,
L1
 MGC202
(3) 1,
L1
  BBA201
(3) 2,
L1
 BED206
(3) 2,
L10
        BED210
(2) 1,
L1
    F 205  BED107
(3) 1,
L10
 BED222
(3) 1,
L1
    BBA102
(3) 1,
L1
    BED216
(3) 1,
L1
     
    BED226
(3) 1,
L1
     
    BED216
(3) 2,
L10
     
    BED226
(3) 2,
L10
     
    F 206  LWC209
(3) 1,
L1
      LWS323
(3) 1,
L1
    F 207  BED203
(3) 1,
L1
 BEH402
(2) 1,
L1
  BEH207
(2) 1,
L1
 BEH215
(2) 1,
L1
  BED203
(3) 2,
L10
 BEH404
(2) 1,
L1
     
    F 208  BEH206
(3) 1,
L1
 BEM211
(3) 2,
L1
   LWC212
(2) 1,
L1
 ENG211
(2) 1,
L1
    F 209  LWC201
(2) 1,
L1
 PSB404
(3) 1,
L1
  BEM206
(3) 1,
L1
  
    LWC218
(3) 1,
L1
     
    F 210  PSA202
(3) 1,
L1
 LWC216
(3) 1,
L1
    ACC201
(3) 1,
L1
    F 211  LWF406
(3) 1,
L1
 LWC228
(3) 1,
L1
  LWC206
(3) 1,
L1
 LWC214
(3) 1,
L1
    F 304  BED101
(3) 1,
L10
 BED113
(6) 1,
L1
  BED109
(1) 1,
L1
 GEN301
(3) 1,
L1
  BED101
(3) 2,
L1
 BED113
(6) 2,
L10
  BED109
(1) 2,
L10
 GEN301
(3) 2,
L2
  ENG209
(2) 1,
L1
       
    F 308      BED225
(3) 1,
L1
  
      BED225
(3) 2,
L10
  
      BED301
(3) 2,
L10
  
      BED301
(3) 1,
L1
  
      BED212
(3) 2,
L10
  
      BED212
(3) 1,
L1
  
    กรุงเทพฯ    PSA205
(3) 1,
L1
  PSA207
(3) 1,
L1
  
      GEN102
(3) 1,
L1
  
    กรุงไทย  LWC219
(2) 1,
L1
    PSA204
(3) 1,
L1
  
    กรุงศรี ฯ  PSA206
(3) 1,
L1
 SIM217
(3) 1,
L1
  BED107
(2) 1,
L1
 PSB409
(3) 1,
L1
  MGC208
(3) 1,
L1
 ACF406
(3) 1,
L1
  BED107
(2) 2,
L10
  
    กสิกรไทย  PSB405
(3) 1,
L1
 PSB410
(3) 1,
L1
  PSB406
(3) 1,
L1
 LWC229
(2) 1,
L1
    ไทยพาณิชย์    MGS312
(3) 1,
L1
  ENG210
(2) 1,
L1
  
    SIF201
(3) 2,
L1
     
    SIF201
(3) 3,
L2
     
อาทิตย์    F 102  ACS305
(3) 1,
L1
    ENG217
(2) 1,
L1
  
    F 201  BED227
(3) 1,
L1
 BEH209
(3) 1,
L1
  MGC207
(3) 1,
L1
 BEH216
(2) 1,
L1
  BED227
(3) 2,
L10
    BBA303
(3) 1,
L1
  
    F 202  BED219
(3) 1,
L1
  BEM214
(2) 1,
L1
  BEM201
(3) 1,
L1
 BEM302
(3) 1,
L1
 
  BED210
(3) 2,
L10
      BEM403
(2) 1,
L1
 
  BED210
(3) 1,
L1
       
  BEM405
(2) 1,
L1
       
  ENG215
(2) 1,
L1
       
  BEH303
(2) 1,
L1
       
    F 203    MGS307
(3) 1,
L1
  ACS401
(3) 1,
L1
  
    F 204  ENG301
(2) 1,
L1
 ACS301
(3) 1,
L1
  MGS301
(3) 1,
L1
  
    F 205      BED105
(3) 1,
L1
  
      BED105
(3) 2,
L10
  
        BED304
(2) 2,
L10
 
        BED304
(2) 1,
L1
    F 206    LWC223
(3) 1,
L1
  LWC224
(3) 1,
L1
  
    F 207  BEM303
(2) 1,
L1
 BEH401
(2) 1,
L1
  GEN401
(3) 1,
L1
  
  BEH302
(3) 1,
L1
    GEN401
(3) 1,
L2
  
    F 208        BED209
(2) 1,
L1
        BED213
(3) 1,
L1
        BED303
(2) 1,
L1
        BED303
(2) 2,
L10
    F 209  LWC225
(3) 1,
L1
 BEM404
(2) 1,
L1
   LWC207
(2) 1,
L1
 LWC227
(2) 1,
L1
    F 210  LWS327
(3) 1,
L1
 LWC220
(3) 1,
L1
  LWC231
(2) 1,
L1
  
    F 211  LWC215
(3) 1,
L1
 LWC202
(2) 1,
L1
     
    F 304    BED228
(2) 1,
L1
  BED102
(3) 1,
L1
    BED401
(2) 1,
L1
  BED102
(3) 3,
L10
    BED401
(2) 2,
L10
     
    F 308  BED204
(3) 1,
L1
 BED215
(3) 1,
L1
  BED112
(2) 1,
L1
  
  BED204
(3) 1,
L1
 BED215
(3) 2,
L10
  BED112
(2) 2,
L10
  
    กรุงเทพฯ  ACF410
(3) 1,
L1
 ACS201
(3) 1,
L1
  MGC201
(3) 1,
L1
  
    กรุงไทย  PSB204
(3) 1,
L1
 PSB407
(3) 1,
L1
  PSB401
(3) 1,
L1
 PSB408
(3) 1,
L1
    กรุงศรี ฯ  PSA208
(3) 1,
L1
 PSB301
(3) 1,
L1
  PSA201
(3) 1,
L1
  
    กสิกรไทย  BBA304
(3) 1,
L1
 MGC209
(3) 1,
L1
  PSB411
(3) 1,
L1
 BBA103
(3) 1,
L1
        PSB201
(3) 1,
L1
    ไทยพาณิชย์  MGS304
(3) 1,
L1
 ENG216
(2) 1,
L1
     
    ENG303
(3) 1,
L1
     
    ธนชาติ    SIM310
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207