ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารฟอง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/5/2565 - 21/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
 
-
 
        
 
อังคาร
 
 
-
 
        
 
พุธ
 
 
-
 
        
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
        
ศุกร์    ไทยพาณิชย์     SIM308
(3) 1,
L1
  
เสาร์    F 207   BED103
(3) 1,
L1
    
    F 208      BED104
(3) 1,
L1
    กรุงเทพฯ  MGC211
(3) 1,
L1
 MGS306
(3) 1,
L1
  
    กรุงศรี ฯ  PSB411
(3) 1,
L1
     
    กสิกรไทย  BBA103
(3) 2,
L1
     
    ไทยพาณิชย์  SIM307
(3) 1,
L1
     
    ธนชาติ  LWC223
(3) 1,
L1
 LWC218
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์    กรุงเทพฯ      BBA104
(3) 1,
L1
    กรุงศรี ฯ  PSB201
(3) 1,
L1
 MGS314
(3) 1,
L1
  
    กสิกรไทย      PSB404
(3) 1,
L1
    ธนชาติ  LWC214
(3) 1,
L1
   LWS315
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207