ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี
   001  
อาคารจันทร์มี
   002  
อาคารชุติมา
   003  
อาคารฟอง
   004  
อาคารวิศวกรรม
   005  
อาคารจินติยา
   006  
สำนักงานอธิการ
   007  
อาคารช่างอุตสาหกรรม
   008  
อาคารห้องสมุด
   009  
สนามบาส
   010  
อาคาร จินารัตน์ แคมปัส
   011  
อาคารเพลสซิเดนท์
ศูนย์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   002  
อาคารชุติมา
   003  
อาคารฟอง
   004  
อาคารวิศวกรรม
   005  
อาคารจินติยา
   006  
สำนักงานอธิการ
   007  
อาคารช่างอุตสาหกรรม
   008  
อาคารห้องสมุด
   009  
สนามบาส
   010  
อาคารแผนกคอมพิวเตอร์
   011  
อาคารแผนกช่างยนต์
   012  
อาคารแผนกช่างก่อสร้าง
   013  
อาคารแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
   014  
อาคารแผนกช่างไฟฟ้า
   015  
อาคารจันทร์มี
   FONG  
ฟอง
   President  
อาคารเพลสซิเด้น
ศูนย์ วิทยาลัยโปลีเทคอำนาจเจริญ
   001  
บุญ สิทธิธรรม
   002  
ช่างยนต์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207