ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ อุบลราชธานี สำนักงานอธิการ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  31/1/2565 - 6/2/2565 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
 
พุธ
 
        
 
พฤหัสบดี
 
        
 
ศุกร์
 
        
เสาร์GEN202
(3) 1,
EXAM
BBA204
(3) 1,
EXAM
 GEN102
(3) 1,
EXAM
 BED209
(3) 1,
EXAM
 
LWC217
(3) 1,
EXAM
MGC203
(3) 1,
EXAM
 PSB409
(3) 1,
EXAM
 BED217
(3) 2,
EXAM
 
  GEN403
(3) 1,
EXAM
 MGS313
(3) 1,
EXAM
 BED217
(3) 1,
EXAM
 
  BED103
(3) 1,
EXAM
   BED213
(2) 1,
EXAM
 
  BED103
(3) 2,
EXAM
     
อาทิตย์GEN303
(3) 1,
EXAM
BBA203
(3) 1,
EXAM
 BED207
(3) 1,
EXAM
   
GEN303
(3) 2,
EXAM
BBA401
(3) 1,
EXAM
 PSB102
(3) 1,
EXAM
   
SIF207
(2) 1,
EXAM
BED404
(2) 1,
EXAM
 BED215
(3) 1,
EXAM
   
PSB302
(3) 1,
EXAM
BBA401
(3) 2,
EXAM
 ENG218
(2) 1,
EXAM
   
SIM317
(3) 1,
EXAM
   LWC203
(3) 1,
EXAM
   
SIM319
(3) 1,
EXAM
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
GEN303 : ENGLISH FOR COMMUNIACTION IN THE WORKPLACE กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
GEN303 : ENGLISH FOR COMMUNIACTION IN THE WORKPLACE กลุ่ม 2
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
PSB302 : POLITICAL PSYCHOLOGY กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
SIF207 : THE PROGRAMMING JAVA LANGUAGE LABORATORY กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
SIM317 : ENGLISH II FOR SERVICE BUSINESS กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
SIM319 : English IV for Service Business กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256510:30-12:00สอบกลางภาค
BBA203 : BUSINESS LAW กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256510:30-12:00สอบกลางภาค
BBA401 : STRATEGIC MANAGEMENT กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256510:30-12:00สอบกลางภาค
BBA401 : STRATEGIC MANAGEMENT กลุ่ม 2
6 ก.พ. 256510:30-12:00สอบกลางภาค
BED404 : THE PREPARATION OF LEARNING FOR EARLY CHILDHOOD กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207