ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ อุบลราชธานี สำนักงานอธิการ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  31/1/2565 - 6/2/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
         
 
อังคาร
 
         
 
พุธ
 
         
 
พฤหัสบดี
 
         
 
ศุกร์
 
         
เสาร์  BBA104
(3) A1,
L1
 GEN101
(3) A1,
L1
 GEN102
(3) 1,
EXAM
 BED209
(3) 1,
EXAM
 
  ACC101
(3) A1,
L1
BED103
(3) 1,
EXAM
 PSB409
(3) 1,
EXAM
 BED213
(2) 1,
EXAM
 
 GEN202
(3) 1,
EXAM
BED103
(3) 2,
EXAM
 MGS313
(3) 1,
EXAM
 BED217
(3) 1,
EXAM
 
 LWC217
(3) 1,
EXAM
MGC203
(3) 1,
EXAM
   BED217
(3) 2,
EXAM
 
   GEN403
(3) 1,
EXAM
     
   BBA204
(3) 1,
EXAM
     
    GEN101
(3) A2,
L2
     
อาทิตย์ GEN303
(3) 1,
EXAM
 GEN302
(3) A1,
L1
 BED207
(3) 1,
EXAM
  GEN201
(3) A1,
L1
 GEN303
(3) 2,
EXAM
 GEN302
(3) A1,
L2
 BED215
(3) 1,
EXAM
  GEN201
(3) A1,
L2
 PSB302
(3) 1,
EXAM
BBA203
(3) 1,
EXAM
 ENG218
(2) 1,
EXAM
   
 SIM319
(3) 1,
EXAM
BBA401
(3) 2,
EXAM
 LWC203
(3) 1,
EXAM
   
 SIM317
(3) 1,
EXAM
BBA401
(3) 1,
EXAM
 PSB102
(3) 1,
EXAM
   
 SIF207
(2) 1,
EXAM
BED404
(2) 1,
EXAM
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น



      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
GEN303 : ENGLISH FOR COMMUNIACTION IN THE WORKPLACE กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
GEN303 : ENGLISH FOR COMMUNIACTION IN THE WORKPLACE กลุ่ม 2
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
PSB302 : POLITICAL PSYCHOLOGY กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
SIF207 : THE PROGRAMMING JAVA LANGUAGE LABORATORY กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
SIM317 : ENGLISH II FOR SERVICE BUSINESS กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256509:00-10:30สอบกลางภาค
SIM319 : English IV for Service Business กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256510:30-12:00สอบกลางภาค
BBA203 : BUSINESS LAW กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256510:30-12:00สอบกลางภาค
BBA401 : STRATEGIC MANAGEMENT กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256510:30-12:00สอบกลางภาค
BBA401 : STRATEGIC MANAGEMENT กลุ่ม 2
6 ก.พ. 256510:30-12:00สอบกลางภาค
BED404 : THE PREPARATION OF LEARNING FOR EARLY CHILDHOOD กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207