ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ อุบลราชธานี สนามบาส
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
         
 
อังคาร
 
         
พุธ    SIM108
(3) A1,
L1
  LWC215
(3) A1,
L1
  
        SIM106
(3) A1,
L1
 
พฤหัสบดี    SIM219
(3) A1,
L1
    LWC207
(2) A1,
L1
 
     LWC212
(2) A1,
L1
  
ศุกร์  GEN101
(3) A1,
L1
  SIM308
(3) A1,
L1
 BED103
(3) A2,
L1
 SIM208
(3) A1,
L1
 
  GEN201
(3) A1,
L1
       
เสาร์  MGC208
(3) A1,
L1
     BED110
(1) A1,
L1
 
อาทิตย์  GEN401
(3) A1,
L1
 MGS305
(3) A1,
L1
  BBA204
(3) A1,
L1
 BED211
(2) 1,
L10
 
  MGC207
(3) A1,
L1
   MGC203
(3) A1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207