ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ อุบลราชธานี สนามบาส
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
พุธ      GEN403
(3) 1,
L10
      BED102
(3) 1,
L10
พฤหัสบดี   GEN302
(3) 1,
L10
  GEN303
(3) A1,
L1
      GEN303
(3) A1,
L10
ศุกร์      GEN301
(3) 1,
L10
      GEN102
(3) 1,
L10
      GEN401
(3) 1,
L10
      GEN301
(3) A1,
L1
      GEN401
(3) A1,
L1
เสาร์  LWC230
(3) A1,
L1
     
   BED103
(3) A2,
L10
    
     GEN101
(3) A1,
L1
  
     LWC221
(3) A1,
L1
  
     GEN101
(3) A1,
L10
  
      BED104
(3) A2,
L10
อาทิตย์  MGC206
(3) A1,
L1
 GEN201
(3) 2,
L10
  
  BBA102
(3) A1,
L1
 GEN201
(3) A1,
L1
  
      GEN202
(3) A1,
L10

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207