ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 10 พ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 110 พ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 210 พ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 310 พ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 410 พ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)10 พ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 21 พ.ย. 2564 0:00 น.15 ธ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา6 พ.ย. 2564 0:00 น.6 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา14 มี.ค. 2565 0:00 น.14 มี.ค. 2565 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค8 ม.ค. 2565 0:00 น.9 ม.ค. 2565 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค26 ก.พ. 2565 0:00 น.27 ก.พ. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน15 มี.ค. 2565 0:00 น.31 มี.ค. 2565 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน25 มี.ค. 2565 0:00 น.25 มี.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคการศึกษาที่ 1 ) ( สำหรับอาจารย์)25 เม.ย. 2565 0:00 น.25 เม.ย. 2565 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207