ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 1 มี.ค. 2561 0:00 น.31 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปี 11 มี.ค. 2561 0:00 น.31 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปี 21 มี.ค. 2561 0:00 น.31 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปี 31 มี.ค. 2561 0:00 น.31 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปี 41 มี.ค. 2561 0:00 น.31 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 มี.ค. 2561 0:00 น.31 มี.ค. 2561 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 15 มี.ค. 2561 0:00 น.15 เม.ย. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ครั้งที่ 2)15 มี.ค. 2561 0:00 น.22 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา15 มี.ค. 2561 0:00 น.15 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา21 พ.ค. 2561 0:00 น.21 พ.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค21 เม.ย. 2561 0:00 น.22 เม.ย. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 พ.ค. 2561 0:00 น.20 พ.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน31 พ.ค. 2561 0:00 น.31 พ.ค. 2561 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน3 มิ.ย. 2561 0:00 น.3 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  ระยะเวลาของการยื่นคำร้องขอแก้ไขอักษร I ( ภาคฤดูร้อน )4 มิ.ย. 2561 0:00 น.17 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคฤดูร้อน ) (สำหรับอาจารย์)30 มิ.ย. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207